Chị Hương

mầm non thiên ánh

“Thứ nhất, Chương trình học phong phú, đa dạng và đúng là đa trí tuệ, cho nên là sẽ có rất nhiều các môn mà tôi rất thích. Ví dụ như: Tập thể chất, Tập nhạc, học vẽ, dậy cả làm việc nhà, học tiếng anh, .. Mà học tiếng anh thì con tôi rất thích, mỗi lần về nhà mang sách ra để hát theo.

Thứ hai: Các giáo viên, cô hiệu trưởng đều rất cởi mở và mỗi lần tôi đưa đón con đến đều cảm thấy thân thiện”

Bài viết này đăng trong . Đánh dấu permalink.