Hướng dẫn đăng ký học

Hệ thống mầm non Thiên Ánh tuyển sinh như sau:

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

Học sinh trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi.

2. Quy trình tuyển sinh

Bước 1: Tư vấn tuyển sinh

Phụ huynh liên hệ với nhân viên tuyển sinh để tư vấn về những thông tin về chương trình đào tạo hệ tiêu chuẩn và hệ song ngữ; quy định về các khoản phí trong năm, dịch vụ khác.

Bước 2: Đăng ký ghi danh

Phụ huynh đăng ký ghi danh cho học sinh và nộp phí ghi danh cho Thiên Ánh.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ nhập học

Phụ huynh học sinh hoàn thành bộ “Hồ sơ đăng ký nhập học”. Bao gồm đầy đủ giấy tờ theo mẫu nhà trường yêu cầu.

Bước 4: Hoàn thiện học phí

Yêu cầu Phụ huynh học sinh nộp học phí đúng theo các quy định sau:

  • Nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
  • Nộp đầy đủ học phí và đúng theo thời hạn quy định.

Bước 5: Nhập học

Để nhận được hỗ trợ chi tiết nhất, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ với Thiên Ánh qua: